läkemedel

Mångmiljardnota för läkemedelsrelaterad sjuklighet

Kostnaden för läkemedelsrelaterad sjuklighet uppgår till närmare 20 miljarder kronor per år, enligt en ny avhandling.

Enligt en panelstudie med apotekare, öppen- respektive slutenvårdsläkare drabbar läkemedelsrelaterad sjuklighet – biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende samt utebliven eller otillräcklig behandling – mellan 50 och 60 procent av alla patienter i den svenska vården under ett år. Panelerna uppskattar att de direkta kostnaderna är mellan 4 000 och 10 000 kronor per patient och år.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Antipsykotika minskar risken för våldsbrott

I Lancet presenteras en populationsbaserad studie som visar att patienter som behandlas med antipsykotisk medicin i minskad utsträckning döms för våldsbrott.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Färre äldre får farliga läkemedel

Förskrivningen av olämpliga läkemedel till personer 80 år eller äldre minskar kraftigt, enligt statistik från pensionärsorganisationerna.

Läs hela artikeln i Läkemedelsvärlden.

Mer lugnande till lågutbildade och kvinnor

Sömnmedel och lugnande medel skrivs ut oftare till kvinnor än till män, och oftare till lågutbildade än högutbildade. Det framgår av Socialstyrelsens årliga sammanställning av tillståndet i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Dödliga läkemedel

peter gotszckeEfter hjärtsjukdomar och cancer är mediciner och biverkningar av mediciner den tredje vanligaste dödsorsaken i Europa och USA. Detta talas det tyst om för det mesta. En som inte gör det är den danske läkaren och chefen för Nordiska Cochraneinstitutet, Peter Götzsche:

”Läkemedelsindustrin säljer inte läkemedel, säger han, ”de säljer lögner om läkemedel”.

Han bevisar sina påståenden i boken: ”Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare”.

Intervjun nedan är översatt från sott.net

(mer…)

Svenskar äter alltmer antidepressiva medel

En färsk rapport från OECD varnar för en överkonsumtion av antidepressiva läkemedel bland personer som lider av lindrigare depressioner. Sverige, Danmark och Island hör till de länder konsumtionen är högst.

Läs mer i DN.

Omhändertagna barn får mer psykmedicin

Barn som omhändertas av samhället går oftare på psykofarmaka än andra. Nästan var femte omhändertaget barn som är placerat på institution tar medicin mot psykisk ohälsa och mer än hälften gör det utan att ha fått någon diagnos.

Läs mer på Sveriges Radio.

Förskrivning av psykofarmaka till barn ökar starkt

Läkemedel som skrivs ut till barn för att de ska klara vardagen och skolan ökar kraftigt, skriver Svenska Dagbladet. Mest ökar sömnmedlet melatonin. Där har antalet recept till barn ökat med 335 procent på sex års tid. Ökningen när det gäller lugnande och antidepressiva medel hos barn beskrivs som explosionsartad. Omkring hälften av preparaten är inte godkända för barn utan har bara prövats på vuxna.

Läs mer i SvD.

Kraftigt ökad förskrivning av sömnmedel till barn och ungdomar

pillerAllt fler familjer tar hjälp av mediciner för att få barnen att somna. Mellan 2006 och 2011 ökade antalet barn och ungdomar upp till 19 år som fick sömnmedel från 5 170 till 13 991 personer. Det framgår av siffror som Socialstyrelsen tagit fram åt SvD.

Under femårsperioden ökade de starkare läkemedelsgrupperna bensodiazepinderivat (till exempel Valium, Sobril) och bensodiazepinbesläktade medel (till exempel Stilnoct, Imovane) med nästan 150 procent respektive 13 procent. Men den stora ökningen står användningen av melatoninläkemedel för, och få främst Circadin. Sömnmedlet introducerades för fyra år sedan – och efter det har utskrivningen pekat brant uppåt.

(mer…)

Läkemedelsföretagen och SSRI

Hur mycket är det vi inte får veta?

pillerSedan Prozac (fluoxetin) introducerades för snart 25 år sedan har läkemedlet förskrivits till över 80 miljoner personer över hela världen. Förväntningarna på preparatet var stora ,och efter Prozac har det dykt upp en rad olika SSRI-preparat på marknaden. Nu börjar emellertid såväl preparatens effekt som läkemedelsföretagens agerande att ifrågasättas.

Synen på SSRI-preparaten har sedan introduktionen av Prozac blivit mer nyanserad och kritisk. Långt ifrån alla som äter något av preparaten upplever någon förbättring, eller blir endast delvis hjälpta. Marcia Angell1 går i en artikel från i somras, i The New York Review of Books, så långt att hon ifrågasätter om SSRI-preparaten har någon effekt över huvud taget.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss