häkte

Häktningstider och restriktioner – kommentarer

I en nyligen publicerad rapport ”Häktningstider och restriktioner” föreslår åklagarmyndigheten en rad åtgärder för att minska häktningstider och restriktioner. Bakgrunden är kritiken som Sverige har fått av FN och Europarådet under många år p.g.a. omfattande restriktioner för häktade.

Restriktioner: Trots att, såsom poängteras, restriktioner ska utfärdas med ”största möjliga restriktivitet” hänvisas det till en internationell undersökning som visade att 45 % av de häktade år 2010 hade restriktioner.

I Sverige bestämmer domstolen om åklagaren får införa restriktioner men det är upp till åklagaren att bestämma de restriktioner som behövs – som dock kan överklagas. Ett konkret förslag är att åklagaren bör dokumentera skäl för restriktioner och den misstänkte och försvararen ska normalt få information om skälen inför häktningsförhandlingen. Ett system med ett antal ”standardiserade beslutsmotiveringar” föreslås och i varje fall att ett bättre IT-system utvecklas som tvingar åklagaren att ange skäl. Det här, menar rapporten, leder till att åklagare måste motivera restriktioner för sig själva och i förlängningen också domstolen. Detta skulle också underlätta för den misstänkte att få restriktioner rättsligt prövade direkt. Man kan dock ifrågasätta hur pass mycket standardmotiveringar ökar rättssäkerheten i en domstol.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss