beroende

Kvinnofrid gäller inte alla kvinnor

Birger är besviken!

Birger är besviken!

I Stockholm riskerar Sveriges enda kvinnojour för våldsutsatta missbrukande kvinnor , Qjouren, att läggas ner till årsskiftet. Anledningen är att ingen kommun i länet, utom Stockholm, är villiga att betala sin del av kostnaden för driften.

800 år efter det att Stockholms grundare Birger Jarl proklamerade kvinnofrid saknar vissa kvinnor fortfarande skydd mot våld.

Läs mer här.

HIV-smitta i Kalmar

På kort tid har hiv upptäckts hos fyra injektionsmissbrukare i Kalmartrakten, skriver Smittskyddsinstitutet. Smittskyddsläkaren i Landstinget i Kalmar län, Claes Söderström, varnar nu för att antalet smittade kan komma att öka. Trots att landstingen sedan 2006 haft möjligheten att införa sprutbytesprogram finns de i dag endast i Malmö, Lund och Helsingborg.

Fattigdom skapar missbruk

Boendesegregationen slår hårt i våra tre största städer, visar en studie med över 76 000 barn och ungdomar.

– Frågan måste upp på den politiska dagordningen, säger forskaren Eva Sellström.

Fler undersökningar visar att det i fattiga områden är fler kvinnor som röker eller är överviktiga under graviditeten och fler barn som har låg födelsevikt. Det är också 73 procent högre risk att hamna på sjukhus på grund av drogmissbruk för den som bor i ett fattigt bostadsområde jämfört med den som bor i ett rikt bostadsområde, visar den senaste studien i raden.

Läs mer här

Samarbetspartners

Följ oss