äldre

Deprimerade äldre blir inte hjälpta av SSRI

Många äldre med depression blir inte hjälpta av antidepressiva läkemedel. Däremot kan psykologisk behandling som problemlösningsterapi lindra depressionssymtomen hos personer över 65 år. Det konstaterar SBU i en ny rapport.

Läs hela artikeln i Läkartidningen

Antipsykotika till äldre minskar

Användningen av antipsykotiska läkemedel bland personer över 75 år har nästan halverats sedan 2005, visar öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar 2014.

Andelen äldre över 75 år som hämtar ut »olämpliga läkemedel« har minskat med 41 procent sedan 2005. För antipsykotiska läkemedel är minskningen 46 procent.

Läs hela artikeln i Läkartidningen

Färre äldre får farliga läkemedel

Förskrivningen av olämpliga läkemedel till personer 80 år eller äldre minskar kraftigt, enligt statistik från pensionärsorganisationerna.

Läs hela artikeln i Läkemedelsvärlden.

Samarbetspartners

Följ oss