Äldre får olämpliga läkemedel

Nästan var tredje person över 80 år i Stockholms län fick förra året läkemedel som Socialstyrelsen anser vara olämplig för äldre. Förvirring och muntorrhet är vanliga biverkningar.

I Socialstyrelsens rapport ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” listas läkemedel som ensamma eller i kombination har klassats som olämpliga för den åldersgruppen. Bland dessa mediciner finns vissa ångestdämpande, lugnande och smärtstillande preparat. 28,2 procent av de läkemedel som hämtades ut från apoteken i Stockholms län var sådana.

Pensionärsorganisationerna SPF och PRO agerar nu gemensamt för att förbättra behandlingen av äldre. Målet är att halvera andelen olämpliga läkemedel för dem som fyllt 80:

Det är oacceptabelt att en så hög andel äldre patienter får olämpliga läkemedel, säger Lars Nilsson, professor emeritus i farmaci och sakkunnig hos SPF till tidningen Mitt i.

Läkemedel som klassats som olämpliga innebär att äldre patienter löper hög risk att få biverkningar.

En äldre person som till exempel fått långverkande sömnmedel kanske ramlar omkull när han eller hon ska upp mitt i natten för att gå på toaletten. Ändå skrivs sådana preparat ut, säger Karin Söderberg från Apoteket Farmaci.

En annan fråga är att biverkningarna från vissa läkemedel gör så att ännu fler mediciner skrivs ut för att motverka biverkningar från den första. I Stockholms län är det Botkyrkas äldre som har den största andelen äldre, 32,3 procent, som får olämpliga mediciner utskrivna.

Socialstyrelsen anser att sjukvårdspersonalen ska granska de läkemedel som patienten har och kritiskt ifrågasätta om alla verkligen behövs

Samarbetspartners

Följ oss