Att komma igen efter en tioårig formsvacka

flygelTorsten blev utsatt för sexuella övergrepp som barn. Han började tidigt i tonåren att använda droger för att döva sin ängslan, oro och psykiska smärta. Trots att han använt heroin,amfetamin, hasch och alkohol så har han haft en mycket lång period med total drogfrihet, fru, barn och en karriär som musiklärare.

Denna lyckliga period i Torstens liv fick plötsligt en dramatisk vändning. I princip blev han över en natt bara liggande och ett stort mörker välde över Torstens liv med elchocker, tung medicinering, arbetslöshet,skilsmässa etc. Landstinget som hade ansvaret för vården svek Torsten på många olika plan men nu efter tio år börjar Torsten sakta resa sig och räta på ryggen.

(mer…)

Sjuka av mediciner

pillerFelaktiga och bristfälliga läkemedelsbehandlingar i svensk sjukvård kostar samhället många miljarder varje år och skapar ett stort onödigt lidande. Problem orsakade av läkemedel har blivit den vanligaste orsaken till att svenskar läggs in på sjukhus.

Radioprogrammet Kalibers granskning visar att bara ett fåtal av sjukhusen har koll på hur stor andel av patienterna som hamnat där på grund av sina läkemedel. Uppföljning och utvärdering av de mediciner som skrivs ut saknas ofta genom hela vårdkedjan.

Läs Kalibers reportage här.

Förnekelse som maktinstrument

Krönika av Per Sternbeck

Ett av de allra mest effektiva sätten för en makthavare att slippa lösa samhällsproblem är att förneka att problemen finns. Ett annat sätt är att acceptera att problemen finns men att dessa beror de på människorna som har problemen. Båda dessa metoder praktiseras ivrigt av makthavare på personer ur RFHLs medlemsgrupper.

Makt och makthavare finns på flera nivåer i det svenska samhället även om förnekelsen av detta är stor. Ett av de allra mest maktbaserade och odemokratiska systemen vi har i samhället är sjukvården och i sjukvården har läkarna en närmast oinskränkt makt i förhållande till patienterna. Kanske i kraft av en större kunskapsbas men lika ofta i kraft av den egna sociala positionen. Som patient är man utlämnad utan riktiga rättigheter till en ofta anorektiskt nedbantad sjukvårdsapparat som alltsomoftast gör som den själv vill och behagar trots utställda löften om annat. Har man en bakgrund som beroende får man dessutom räkna med ett dåligt bemötande och en betydligt sämre vård än andra vad gäller t.ex. smärtlindring. Det pratas mycket litet om detta i svensk sjukvård. Just därför är problemen så stora. Om man vill se dem.

(mer…)

Behandling lönar sig

Två tredjedelar av dem som kom till missbruksvården i början av 2000-talet med ett tungt missbruk hade tagit sig ur detta fem år senare. Också bostads-, arbets- och försörjningssituationen hade förbättrats för många med tungt missbruk. Detta visar en stor uppföljningsstudie av missbruksvården som Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet gjort. Resultatet av studien ger mera optimistiska siffror än väntat.

I början av 2000-talet genomförde Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, en stor undersökning av drygt 1 800 personer i Stockholms läns missbruksvård. 2007-2009 genomfördes en femårsuppföljning med knappt 500 av dessa personer. Nu redovisas resultatet av den studien.

(mer…)

Boendetrappan som inte fungerar

sodertaljewebfrontVad du gör- bli inte bostadslös! Om du är lycklig nog att ha ett hyreskontrakt, vad du gör, betala alltid hyran i tid. Ordna gärna med autogiro så att pengarna dras från din lön (pension, försörjningsstöd eller hur du nu hankar dig fram) samma dag som pengarna kommer in. Det räcker nämligen med att du betalar hyran några dagar för sent ett par gånger, så kan värden ha rätt att vräka dig. Det är otäckt lätt att råka snubbla och hamna utanför i dagens samhälle, men sedan är det desto svårare att få in ens en lilltå igen.

Jag har känt Leo i många år. Han är en pratglad göteborgare i 50-årsåldern och man får lätt det intrycket att här vilar inga sorger minsann! Trots att han drabbats av en ögonsjukdom som gör att han numera bara har ledsyn så ägnar han sig inte åt självömkan. Leo hade mer än 10 års drogfrihet när olyckliga omständigheter gjorde att han hamnade på gatan. Han arbetade på ett HVB-boende i Södertälje, och eftersom Leo inte är den som håller tyst när han tycker att något är fel råkade han på kollisionskurs med sina överordnade. När han sedan tog en ecstasytablett var hans öde beseglat. Därmed rök också bostaden som ingick i arbetet. Han kommer ihåg att han stod på perrongen vid Södertälje Syd och väntade på att kasta sig framför nästa fjärrtåg – inte för att han kände sig direkt ledsen eller desperat, snarare var det som om en stor likgiltighet hade drabbat honom. Men när han hörde tåget mullra i fjärran så var det så konstigt, berättar han. Det var som om en stor stoppskylt tändes framför honom; NEJ. Det är ingen idé, du måste ta dig igenom den här skiten på ett eller annat sätt, för så är planen. Så i stället köpte han biljett till hemstaden Göteborg. Där flyttade han runt hos gamla vänner i tre månader medan han missbrukade ”på halvtid” som han uttrycker det. Till slut tröttnade Leo på att leva från dag till dag och bestämde sig för att ta tag i situationen. Men eftersom han var skriven i Södertälje så kunde han inte få hjälp av socialförvaltningen i hemstaden, utan var tvungen att återvända till ”brottsplatsen”.

(mer…)

Fattigdom skapar missbruk

Boendesegregationen slår hårt i våra tre största städer, visar en studie med över 76 000 barn och ungdomar.

– Frågan måste upp på den politiska dagordningen, säger forskaren Eva Sellström.

Fler undersökningar visar att det i fattiga områden är fler kvinnor som röker eller är överviktiga under graviditeten och fler barn som har låg födelsevikt. Det är också 73 procent högre risk att hamna på sjukhus på grund av drogmissbruk för den som bor i ett fattigt bostadsområde jämfört med den som bor i ett rikt bostadsområde, visar den senaste studien i raden.

Läs mer här

Läkemedelsberoende växande problem i USA

2009 använde cirka 7 miljoner personer i USA receptbelagda beroendeframkallande läkemedel utan att ha recept för dem. Det visar en undersökning som publiceras på amerikanska folkhälsoinstitutets (NIH) hemsida.

Missbruk av receptbelagda beroendeframkallande mediciner där missbruk definieras som avsiktlig användning av ett läkemedel utan recept, på annat sätt än som följer, eller för upplevelsen eller känslan det orsakar, är inte ett nytt problem Men det är ett problem som förtjänar förnyad uppmärksamhet. För även om receptbelagda läkemedel kan vara kraftfulla allierade, utgör de också allvarliga hälsorisker då det är lätt för användarna att fastna i missbruk och beroende.

(mer…)

Hälften av vårdcentralerna utan psykolog

46 procent av Sveriges vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, anger att de varken har psykolog anställd eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog. Det visar en ny kartläggning av landets vårdcentraler som Psykologförbundet låtit göra. Samtidigt förordar Socialstyrelsen i sina riktlinjer psykologisk behandling vid ångest och depression.

Psykologförbundet har ännu en gång kartlagt tillgången till psykologer på landets 964 vårdcentraler. Förra gången var för två år sedan. Psykologförbundet har siffror för varje vårdcentral i landet med några få undantag.

(mer…)

Besök av verkligheten

isabella.jernekNågra moderata riksdagsmän har bett om att få komma till RFHL. Det känns positivt eftersom moderaterna vanligtvis inte brukar vara så intresserade av frågor som rör beroende och social utslagning. Men under den senaste tiden har det kommit med allt fler personer i RFHL som har en borgerlig livssyn och som delar förbundets frihetliga och rättighetsbaserade syn på beroende och missbruksfrågor. Det är väl några sådana personer som nu ska komma, spekulerar jag, som vilket snille som helst.

Så kliver de på. Det är Isabella Jernbeck och Mats Gerdau från socialutskottet och så en politisk sekreterare. Jag börjar med att berätta att det finns en klar överrepresentation av fattiga människor bland de som fastnar i ett tungt beroende och hinner säkert hålla på i två och en halv sekund innan Isabella bryter in.

(mer…)

Beroendefrågor utan socialt sammanhang

Gerhard Larsson presenterade i våras förslag på förändringar i beroendevården. Det drygt 1000 sidor långa underlaget ligger nu ute på remiss. Ett genomgående problem i utredningen är att beroendefrågorna behandlas, som så ofta i Sverige, som om de svävar fritt från allt annat. Här dras inga historiska slutsatser och här finns inte heller några sociala samband.

En medikaliserad beroendevård är utredningsresultatet och man föreslår att insatser mot missbruk och beroende ska ha en huvudman, Landstinget, som ska svara för all behandling. Kommunerna ska ansvara för allt annat stöd, som boende, sysselsättning och försörjning.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss