juni 2015

Intagna med skrivkamp

Förra året tvångsplacerades drygt tusen ungdomar på LSU- och LVU-hem i Sverige. En del av dem för brottslighet, andra för missbruk. Vem lyssnar på vad dessa ungdomar har att säga om sitt liv och sin situation? Genom satsningen ”Skriva för förändring” får de chansen att göra sin röst hörd i samhällsdebatten.

Läs mer på ETC

Öppet brev till alla medlemmar

Helgen den 5-7 juni träffades den nya styrelsen för RFHL riks för sitt första möte. Där bestämde vi att detta öppna brev ska publiceras. Den demokratiska processen, och det val som gjordes på kongressen i Riddarhyttan, mynnade ut i valet av befintlig styrelse men ledde också tyvärr till en splittring, något som vi alla beklagar djupt. Vi tappade, tyvärr, också två i styrelsen innan vi ens hade haft första mötet. Rolf och Dean kan olyckligtvis inte medverka i styrelsearbetet på grund av arbetsmarknadsregler.

Så på vårt första möte fick en av våra suppleanter gå in på en fast ordinarie plats. De flesta av oss som valdes in i styrelsen är ganska nya i sina uppdrag och blickar kanske därför mer framåt än bakåt. Därför vill vi i styrelsen säga att vi välkomnar alla som vill vara kvar och beklagar de som väljer att göra på annat sätt. Samtidigt så önskar vi alla lycka till och hoppas att det kanske i framtiden kan finnas öppningar för ett samarbete.

(mer…)

Narkotikadödligheten i Sverige näst högst i EU

Antalet personer som dör i överdoser i Sverige har mer än fördubblats på tio år. Narkotikadödligheten i Sverige är nu näst högst i hela EU. Det visar en ny rapport från EU:s narkotikabyrå.

Läs mer från SVT här!

Samarbetspartners

Följ oss