april 2014

Forskare vill reducera Hepatit C smitta hos personer som injicerar droger

Trots att det idag finns ett antal förebyggande program som riktar in sig på de sociala delarna av droganvändning är spridningen av hepatit C hos personer som injicerar droger ett bestående problem. Nu har forskare vid New York Universitys Center for Drug Use and HIV Research (CDUHR) fokuserat på strategier som belyser riskerna med de mindre kända metoderna att bli smittade med hepatit C på, nämligen att dela även annat än själva sprutorna såsom kokkärl, filter, vatten samt vattenbehållare.

Deras artikel ” The Staying Safe Intervention – en utbildning i att lära personer som injicerar droger olika strategier för att undvika injections relaterad hepatit C och HIV infektion” publiceras i mars-april numret 2014 av AIDS education and prevention och tittar på förstudien och resultatet av deras ”The Staying Safe Intervention” som är en studie som tillämpar ”strengths-based ” som arbetssätt (dvs man belyser styrkan hos varje person i gruppen istället för svagheten, så att det blir en uppmuntran till en positiv förändring) med mindre grupper av personer som injicerar droger som ett verktyg för att förebygga smitta av Hepatit C och HIV på längre sikt.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss