februari 2014

Häktningstider och restriktioner – kommentarer

I en nyligen publicerad rapport ”Häktningstider och restriktioner” föreslår åklagarmyndigheten en rad åtgärder för att minska häktningstider och restriktioner. Bakgrunden är kritiken som Sverige har fått av FN och Europarådet under många år p.g.a. omfattande restriktioner för häktade.

Restriktioner: Trots att, såsom poängteras, restriktioner ska utfärdas med ”största möjliga restriktivitet” hänvisas det till en internationell undersökning som visade att 45 % av de häktade år 2010 hade restriktioner.

I Sverige bestämmer domstolen om åklagaren får införa restriktioner men det är upp till åklagaren att bestämma de restriktioner som behövs – som dock kan överklagas. Ett konkret förslag är att åklagaren bör dokumentera skäl för restriktioner och den misstänkte och försvararen ska normalt få information om skälen inför häktningsförhandlingen. Ett system med ett antal ”standardiserade beslutsmotiveringar” föreslås och i varje fall att ett bättre IT-system utvecklas som tvingar åklagaren att ange skäl. Det här, menar rapporten, leder till att åklagare måste motivera restriktioner för sig själva och i förlängningen också domstolen. Detta skulle också underlätta för den misstänkte att få restriktioner rättsligt prövade direkt. Man kan dock ifrågasätta hur pass mycket standardmotiveringar ökar rättssäkerheten i en domstol.

(mer…)

Många kvinnor skäms för sitt missbruk

Att missbruka är en skam. Särskilt för kvinnor. Flera före detta missbrukare som HD pratat med vittnar om det. Kvinnorna är dessutom utsatta på många andra sätt. Ofta drabbas de av våld. Och ofta är de beroende av mannen de har en relation med – det är han som har knarket.

Läs hela artikeln i Helsingborgs dagblad

En miljon svenskar har problem med beroende

En miljon svenskar har problem med rökning, alkohol eller narkotika, visar en ny studie. Beroendet drabbar även närstående och omgivningen, framför allt drickandet. Var tredje kvinna har blivit antastad av en berusad person på allmän plats.

Läs hela artikeln i DN.

Färre äldre får farliga läkemedel

Förskrivningen av olämpliga läkemedel till personer 80 år eller äldre minskar kraftigt, enligt statistik från pensionärsorganisationerna.

Läs hela artikeln i Läkemedelsvärlden.

Mer lugnande till lågutbildade och kvinnor

Sömnmedel och lugnande medel skrivs ut oftare till kvinnor än till män, och oftare till lågutbildade än högutbildade. Det framgår av Socialstyrelsens årliga sammanställning av tillståndet i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Samarbetspartners

Följ oss