december 2013

Buprenorfin/Naxolon bör alltid vara förstahandsvalet

Att göra skillnad på opiat- och opioidberoende patienter är unikt för Sverige. I andra jämförbara länder, både i Europa och i USA, talas enbart om opioidberoende (innefattande även opiatberoende). Denna definition gör även världshälsoorganisationen WHO. Att Sverige valt en annan linje och enbart tillåter substitutionsbehandling för patienter med opiatberoende rimmar dåligt med modern vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läs mer i Läkartidningen.

Dödliga läkemedel

peter gotszckeEfter hjärtsjukdomar och cancer är mediciner och biverkningar av mediciner den tredje vanligaste dödsorsaken i Europa och USA. Detta talas det tyst om för det mesta. En som inte gör det är den danske läkaren och chefen för Nordiska Cochraneinstitutet, Peter Götzsche:

”Läkemedelsindustrin säljer inte läkemedel, säger han, ”de säljer lögner om läkemedel”.

Han bevisar sina påståenden i boken: ”Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare”.

Intervjun nedan är översatt från sott.net

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss