augusti 2013

Det går inte att straffa bort missbruk

I Sverige har Högsta Domstolen ändrat praxis för hur domstolarna ska döma i narkotikabrott. Man har valt att växla ner straffsatserna. Följden har blivit att antalet fängslade personer minskat drastiskt utan att missbruket därför har ökat.. Detta har justitieminister Beatrice Ask vänt sig emot och hon kräver nu att domstolarna ska börja döma hårdare igen. Frågan är varför?

I USA har man sent omsider förstått från politiskt håll att missbruk inte kan straffas bort. Justitieministern i USA har börjat agera för att straffsatserna för enkla narkotikabrott ska sänkas och ibland ersättas med behandling. Anledningen är att man har överfulla fängelser och ett ökande missbruk. I Sverige gör man alltså tvärtom.

Läs mer i Expressens utmärkta ledare.

Samarbetspartners

Följ oss