februari 2013

Om landstingets information om en brukarrevision

För ett par år sedan fick Brukarrådet för beroendefrågor i Stockholms län i uppdrag att göra en brukarrevision av de lokala integrerade beroendemottagningarna. När resultatet av revisionen skulle presenteras den 22 januari i år vägrade landstingets pressavdelning att skicka ut ett pressmeddelande om detta. Anledningen var att brukarrevisionen kunde innehålla kritik mot landstinget. En vecka senare skrev landstingsrådet Birgitta Rydberg i uppskattande termer om brukarrevisionen på sin blogg. Då skickade landstingets pressavdelning ut samma pressmeddelande man för en vecka sedan vägrade skicka ut.

(mer…)

Mycket väsen för lite ull – med några ljuspunkter

Maria Larsson har presenterat resultatet av missbruksutredningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att det blev mycket lite av Gerhard Larssons utredning om beroendevården. När regeringen har behandlat remissvar och pratat ihop sig politisk finns bara ett par förslag som kommer att bli verklighet.

Man kommer att införa en lag (som ska gälla från 1 juli 2013) om en skyldighet att ingå överenskommelser mellan kommuner och landsting om ansvarsfördelning och betalningsansvar för personer inom beroendevården. Avsikten är att få till en bättre vårdkedja, där man inte ska kunna falla mellan stolarna.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss