januari 2013

Kvinnofrid gäller inte alla kvinnor

Birger är besviken!

Birger är besviken!

I Stockholm riskerar Sveriges enda kvinnojour för våldsutsatta missbrukande kvinnor , Qjouren, att läggas ner till årsskiftet. Anledningen är att ingen kommun i länet, utom Stockholm, är villiga att betala sin del av kostnaden för driften.

800 år efter det att Stockholms grundare Birger Jarl proklamerade kvinnofrid saknar vissa kvinnor fortfarande skydd mot våld.

Läs mer här.

Patienterna måste få verkligt inflytande

Ny rapport Svensk hälso- och sjukvård lever inte upp till en av de viktigaste föresatserna – att utgå ifrån patienternas perspektiv. Det är en kvalitetsbrist i sig men betyder också att tillfrisknandet försenas och att vården blir onödigt dyr, skriver Fredrik Lennartsson, Myndigheten för vårdanalys.

Läs mer på SvD Brännpunkt.

Förskrivning av psykofarmaka till barn ökar starkt

Läkemedel som skrivs ut till barn för att de ska klara vardagen och skolan ökar kraftigt, skriver Svenska Dagbladet. Mest ökar sömnmedlet melatonin. Där har antalet recept till barn ökat med 335 procent på sex års tid. Ökningen när det gäller lugnande och antidepressiva medel hos barn beskrivs som explosionsartad. Omkring hälften av preparaten är inte godkända för barn utan har bara prövats på vuxna.

Läs mer i SvD.

41 % återfaller i brott inom tre år

I december 2012 kom en ny rapport från Brå – Brottsförebyggande rådet. Den visar att så många som var fjärde lagförd brottsling som blivit dömd till fängelsestraff återfaller inom loppet av tre år. Rapporten är baserad på en studie av 69 700 lagförda personer. Högst risk för återfall i brott ser man på personer som suttit i fängelse tio gånger eller mer. Där återfaller nio av tio inom tre år.

– Återfall i brott har tydliga samband med social och ekonomisk bakgrund. Högre utbildning, betyg och inkomst är exempel på faktorer som ofta medför minskad risk för återfall, skriver Jonas Ring på Brå:s hemsida.

Vill du läsa hela rapporten finner du den här.

Text: Jonas Klinteberg

Fotboll är viktigare än socialfall!

oklogoIdrottsrörelsen har fått ökade bidrag med 346 % under de senaste tio åren- de sociala rörelserna en värdelös Överenskommelse. Men vi jobbar på ändå som nyttiga idioter!

Under de sista tio åren har idrottsrörelsen fått bidrag på 1,7 miljarder kronor av staten. Det är en ökning på 346 % jämfört med för tio år sedan uppger idrottsforskaren Johan R. Norberg vid Malmös Högskola. Under samma tid har statens bidrag till de sociala rörelserna legat stilla. Liksom kommunernas och landstingens bidragsgivning. I praktiken har det offentligas bidrag till de sociala rörelserna och föreningslivet minskat eftersom man heller inte fått kompensation för de årliga kostnadshöjningarna. Denna urholkning har skett under samma tid som regeringen med Göran Hägglund i spetsen sjungit de sociala rörelserna lov och prisat frivilligarbetet på det sociala området.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss