juni 2012

RFHL polisanmäler beroendecentrum i Uppsala för misshandel

RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling har polisanmält beroendecentrums metadonsektion i Uppsala för misshandel och tjänstefel gällande deras behandling av patienten Ekaterina Jonasson.

Ekaterina Jonasson har de psykiatriska diagnoserna Asperger, ADHD, tvångssyndrom, bipolaritet och personlighetsstörning. De olika diagnoserna påverkar Ekaterinas på sedvanligt sätt för varje diagnos där man kan se att de förstärker varandra. Diagnosernas verkningar försämrades ytterligare 2007 när Ekaterina misshandlades med grovt våld mot huvudet vilket ledde till en blödning i hjärnan.

Ekaterina har tidigare beviljats assistans enligt LSS- lagen då hennes besvär ansetts som så svåra att hon inte klarar av att bo själv vad gäller mathållning och till synes enkla saker som att betala räkningar. Ekaterina Jonasson psykiatriska tillstånd gör att hon inte är kapabel att fatta beslut och sedan följa dessa.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss