februari 2012

Kan man tänka sig en evidensbaserad politik?

På UFOLDs (Uppsala – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) paneldebatt i Universitetsaulan i januari, så trodde man inte det.

Det skulle handla om hur forskningen kan bidra till en bättre situation i samhället, när det gäller drogberoende och alla de problem som följer med droger. Men forskning kan ge argument för politikerna om man vågar lyssna. Låt oss titta på fakta.

(mer…)

Brukarinflytande och brukarrörelsen

Vi har länge haft en hälso- och sjukvårdslag som säger att landstingen skall erbjuda samverkan med patienten om behandling. Liknande är det i socialtjänstlagen. Ändå har det i åratal mest pratats lite allmänt om inflytande och skapats en del vårdval som fått mycket små effekter för de vanliga drabbade av psykisk ohälsa och/eller beroende.

Sedan en tid har dock de vackra orden fått en väldig omfattning och överallt skall alla verksamheter och programgrupper ha samråd med brukare och brukarorganisationer. Dessutom kommer nya lagar som kräver detta. En av de senaste är den om att brukarna SKALL involveras i patientsäkerhetsarbetet. Läkemedelsproblem har en mycket stor och kostsam del i patientsäkerhetsproblemen. För 10 år sedan kunde Läkemedelsverkets chef sitta och avvisa våra krav på att patienter själva skulle få lämna in biverkningsrapporter med orden att detta är ett svårt arbete och då kan man inte ha ett surr av patienter i öronen.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss