november 2011

Sjuka av mediciner

pillerFelaktiga och bristfälliga läkemedelsbehandlingar i svensk sjukvård kostar samhället många miljarder varje år och skapar ett stort onödigt lidande. Problem orsakade av läkemedel har blivit den vanligaste orsaken till att svenskar läggs in på sjukhus.

Radioprogrammet Kalibers granskning visar att bara ett fåtal av sjukhusen har koll på hur stor andel av patienterna som hamnat där på grund av sina läkemedel. Uppföljning och utvärdering av de mediciner som skrivs ut saknas ofta genom hela vårdkedjan.

Läs Kalibers reportage här.

Förnekelse som maktinstrument

Krönika av Per Sternbeck

Ett av de allra mest effektiva sätten för en makthavare att slippa lösa samhällsproblem är att förneka att problemen finns. Ett annat sätt är att acceptera att problemen finns men att dessa beror de på människorna som har problemen. Båda dessa metoder praktiseras ivrigt av makthavare på personer ur RFHLs medlemsgrupper.

Makt och makthavare finns på flera nivåer i det svenska samhället även om förnekelsen av detta är stor. Ett av de allra mest maktbaserade och odemokratiska systemen vi har i samhället är sjukvården och i sjukvården har läkarna en närmast oinskränkt makt i förhållande till patienterna. Kanske i kraft av en större kunskapsbas men lika ofta i kraft av den egna sociala positionen. Som patient är man utlämnad utan riktiga rättigheter till en ofta anorektiskt nedbantad sjukvårdsapparat som alltsomoftast gör som den själv vill och behagar trots utställda löften om annat. Har man en bakgrund som beroende får man dessutom räkna med ett dåligt bemötande och en betydligt sämre vård än andra vad gäller t.ex. smärtlindring. Det pratas mycket litet om detta i svensk sjukvård. Just därför är problemen så stora. Om man vill se dem.

(mer…)

Behandling lönar sig

Två tredjedelar av dem som kom till missbruksvården i början av 2000-talet med ett tungt missbruk hade tagit sig ur detta fem år senare. Också bostads-, arbets- och försörjningssituationen hade förbättrats för många med tungt missbruk. Detta visar en stor uppföljningsstudie av missbruksvården som Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet gjort. Resultatet av studien ger mera optimistiska siffror än väntat.

I början av 2000-talet genomförde Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, en stor undersökning av drygt 1 800 personer i Stockholms läns missbruksvård. 2007-2009 genomfördes en femårsuppföljning med knappt 500 av dessa personer. Nu redovisas resultatet av den studien.

(mer…)

Boendetrappan som inte fungerar

sodertaljewebfrontVad du gör- bli inte bostadslös! Om du är lycklig nog att ha ett hyreskontrakt, vad du gör, betala alltid hyran i tid. Ordna gärna med autogiro så att pengarna dras från din lön (pension, försörjningsstöd eller hur du nu hankar dig fram) samma dag som pengarna kommer in. Det räcker nämligen med att du betalar hyran några dagar för sent ett par gånger, så kan värden ha rätt att vräka dig. Det är otäckt lätt att råka snubbla och hamna utanför i dagens samhälle, men sedan är det desto svårare att få in ens en lilltå igen.

Jag har känt Leo i många år. Han är en pratglad göteborgare i 50-årsåldern och man får lätt det intrycket att här vilar inga sorger minsann! Trots att han drabbats av en ögonsjukdom som gör att han numera bara har ledsyn så ägnar han sig inte åt självömkan. Leo hade mer än 10 års drogfrihet när olyckliga omständigheter gjorde att han hamnade på gatan. Han arbetade på ett HVB-boende i Södertälje, och eftersom Leo inte är den som håller tyst när han tycker att något är fel råkade han på kollisionskurs med sina överordnade. När han sedan tog en ecstasytablett var hans öde beseglat. Därmed rök också bostaden som ingick i arbetet. Han kommer ihåg att han stod på perrongen vid Södertälje Syd och väntade på att kasta sig framför nästa fjärrtåg – inte för att han kände sig direkt ledsen eller desperat, snarare var det som om en stor likgiltighet hade drabbat honom. Men när han hörde tåget mullra i fjärran så var det så konstigt, berättar han. Det var som om en stor stoppskylt tändes framför honom; NEJ. Det är ingen idé, du måste ta dig igenom den här skiten på ett eller annat sätt, för så är planen. Så i stället köpte han biljett till hemstaden Göteborg. Där flyttade han runt hos gamla vänner i tre månader medan han missbrukade ”på halvtid” som han uttrycker det. Till slut tröttnade Leo på att leva från dag till dag och bestämde sig för att ta tag i situationen. Men eftersom han var skriven i Södertälje så kunde han inte få hjälp av socialförvaltningen i hemstaden, utan var tvungen att återvända till ”brottsplatsen”.

(mer…)

Fattigdom skapar missbruk

Boendesegregationen slår hårt i våra tre största städer, visar en studie med över 76 000 barn och ungdomar.

– Frågan måste upp på den politiska dagordningen, säger forskaren Eva Sellström.

Fler undersökningar visar att det i fattiga områden är fler kvinnor som röker eller är överviktiga under graviditeten och fler barn som har låg födelsevikt. Det är också 73 procent högre risk att hamna på sjukhus på grund av drogmissbruk för den som bor i ett fattigt bostadsområde jämfört med den som bor i ett rikt bostadsområde, visar den senaste studien i raden.

Läs mer här

Samarbetspartners

Följ oss