oktober 2011

Läkemedelsberoende växande problem i USA

2009 använde cirka 7 miljoner personer i USA receptbelagda beroendeframkallande läkemedel utan att ha recept för dem. Det visar en undersökning som publiceras på amerikanska folkhälsoinstitutets (NIH) hemsida.

Missbruk av receptbelagda beroendeframkallande mediciner där missbruk definieras som avsiktlig användning av ett läkemedel utan recept, på annat sätt än som följer, eller för upplevelsen eller känslan det orsakar, är inte ett nytt problem Men det är ett problem som förtjänar förnyad uppmärksamhet. För även om receptbelagda läkemedel kan vara kraftfulla allierade, utgör de också allvarliga hälsorisker då det är lätt för användarna att fastna i missbruk och beroende.

(mer…)

Hälften av vårdcentralerna utan psykolog

46 procent av Sveriges vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, anger att de varken har psykolog anställd eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog. Det visar en ny kartläggning av landets vårdcentraler som Psykologförbundet låtit göra. Samtidigt förordar Socialstyrelsen i sina riktlinjer psykologisk behandling vid ångest och depression.

Psykologförbundet har ännu en gång kartlagt tillgången till psykologer på landets 964 vårdcentraler. Förra gången var för två år sedan. Psykologförbundet har siffror för varje vårdcentral i landet med några få undantag.

(mer…)

Besök av verkligheten

isabella.jernekNågra moderata riksdagsmän har bett om att få komma till RFHL. Det känns positivt eftersom moderaterna vanligtvis inte brukar vara så intresserade av frågor som rör beroende och social utslagning. Men under den senaste tiden har det kommit med allt fler personer i RFHL som har en borgerlig livssyn och som delar förbundets frihetliga och rättighetsbaserade syn på beroende och missbruksfrågor. Det är väl några sådana personer som nu ska komma, spekulerar jag, som vilket snille som helst.

Så kliver de på. Det är Isabella Jernbeck och Mats Gerdau från socialutskottet och så en politisk sekreterare. Jag börjar med att berätta att det finns en klar överrepresentation av fattiga människor bland de som fastnar i ett tungt beroende och hinner säkert hålla på i två och en halv sekund innan Isabella bryter in.

(mer…)

Beroendefrågor utan socialt sammanhang

Gerhard Larsson presenterade i våras förslag på förändringar i beroendevården. Det drygt 1000 sidor långa underlaget ligger nu ute på remiss. Ett genomgående problem i utredningen är att beroendefrågorna behandlas, som så ofta i Sverige, som om de svävar fritt från allt annat. Här dras inga historiska slutsatser och här finns inte heller några sociala samband.

En medikaliserad beroendevård är utredningsresultatet och man föreslår att insatser mot missbruk och beroende ska ha en huvudman, Landstinget, som ska svara för all behandling. Kommunerna ska ansvara för allt annat stöd, som boende, sysselsättning och försörjning.

(mer…)

Beställningsverk av lojal myndighet

Narkotika-Kunskapsunderlag-for-Folkhalsopolitisk-rapport-2010-1Sveriges riksdag har beslutat att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är mycket lyckad och att det viktigaste instrumentet för att bibehålla den lyckade poltiken är att tull och polis bekämpar tillgången till narkotika. I en rapport gjord av Folkhälsoinstitutet (FHI) ”Narkotika. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010” kommer man fram till att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är mycket lyckad och att det viktigaste instrumentet för att bibehålla den är att tull och polis bekämpar tillgången. Lukten av beställningsverk är påtaglig.

I Sverige är det färre ungdomar som testar narkotika än i andra länder. I Sverige är antalet tunga narkotikamissbrukare ungefär på samma andel av befolkningen som andra jämförbara länder. I Sverige är det ungefär lika många personer räknat som andel av befolkningen som dör, en om dagen, en narkotikarelaterad död om man jämför med andra jämförbara länder. FHI beskriver denna politik som mycket lyckad.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss