maj 2011

Klart för sprutbyte i Stockholm

Sprutor20webb20stc3b6rrePå måndagskvällen röstade Stockholms kommunfullmäktige för ett beslut om att att tillsammans med landstinget starta en sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare. Det enda parti som var emot var Moderaterna som fick se sig bli överkörda av de andra partierna i alliansen. Läs Sonja Wallboms rapport från det historiska eventet nedan. Läs även mer i SvD.

ÄNTLIGEN SPRUTBYTE I STOCKHOLM – PÅ FÖRSÖK – KANSKE…

Det var en något besynnerlig tillställning igår kväll, när Stockholms Stadsfullmäktige skulle besluta om det skulle bli något sprutbyte i Stockholm.

(mer…)

Unga delar sprutor

Sprutor20webb20stc3b6rreKunskapsläget bland ungdomar som är placerade inom ungdomsvård på Statens institutionsstyrelse är katastrofalt lågt. Det tillsammans med ett smittfarligt beteende gör att man är en tydlig riskgrupp för att smittas av hiv och hepatit C.

Sedan 2007 har RFHL, Riksförbundet för hjälp åt narkotika – och läkemedelsberoende i ett projekt finansierat av Smittskyddsinstitutet, SMI, informerat om hiv, hepatit C och smittsäkerhet på SIS-institutioner.

Projektet har utvärderats av Malmö Högskola. Niklas Karlsson på SMI har varit ansvarig utredare:
-SMI såg redan från början en stor potential i projektet, dels för att det bygger på s.k. peer-to-peer metod och även att det riktar in sig mot riskutsatta ungdomar som annars är svåra att nå, något som ex visat sig i baslinjestudien som träffade en mycket äldre generation missbrukare.

(mer…)

Lagligt försätta opiatpatienter i livsfara

socialstyrelsen-logoNär man stänger av en patient från ett metadon- eller buprenorfinprogram vet sjukvården att patienten med största säkerhet återfaller i ett användande av svart metadon, buprenorfin eller heroin. Man är därmed också i högsta grad medveten om att försätter patienten i ett livsfarligt tillstånd. Hur rimmar detta med grundlagens skrivningar om rätten till hälsa, och med Hälso och sjukvårdslagens skrivningar om god vård? Denna fråga ställde vi till Socialstyrelsen. Efter lång tid fick vi äntligen svar. Svar vi inte var nöjda med eftersom Socialstyrelsen nogsamt undvikit att besvara frågorna.

(mer…)

Kammarrätten gav Lars rätt mot Kävlinge

karta_MEDBILDERI Oberoende nummer 2/2011 berättade vi om den då 25-årige Lars som utsattes för sexuella övergrepp som 7-åring och som en följd av det utvecklade psykisk ohälsa och missbruk. Lars hade då placerats på ett kommunalt stödboende i Kävlinge kommun där han inte alls trivdes och där den person som utsatte honom för övergreppen av och till hälsade på.

Han ansökte om att få en placering på ett behandlingshem vilken avslogs av socialnämnden i Kävlinge. Lars valde att med RFHL som ombud överklaga avslaget. Överklagan avslogs av förvaltningsrätten i Malmö men bifölls av kammarrätten i Göteborg. Lars ska nu få ett boende på behandlingshem.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss