Läkemedel

Allt fler driver sig själva till kollaps, eller drivs av det yttre trycket. Resultatet blir ofta en långtidssjukskrivning med antidepressiva läkemedel, samt bensodiazepiner för att ta udden av biverkningarna från de antidepressiva eller ångestproblematiken i sig. Andra söker hjälp vid en livskris (skilsmässa, närståendes död, arbetslöshet) och får enbart ett recept i handen, när de i själva verket skulle ha behövt någon att tala med. Tyvärr är risken överhängande att man, när depressionen eller krisen väl är övervunnen, har hamnat i ett läkemedelsberoende som kan vara svårt att ta sig ur, trots att man inte längre vill ha medicinsk hjälp. Ofta känner man en oro över vad som kommer att hända när man slutar med sina läkemedel och att man inte alltid riktigt vet vart man kan vända sig.

RFHL´s syn på läkemedel

RFHL har inget emot läkemedel. Så länge läkemedel skrivs ut korrekt är de en hjälp för många människor.Vi vet att läkemedel är en absolut livsnödvändighet för vissa människor och att vara beroende av ett läkemedel behöver nödvändigtvis inte vara något negativt. Det beror på hur man tittar på det. Vissa människor kommer alltid att vara beroende av en medicin för ett bättre mående och en välfungerande vardag. Men om man får negativa konsekvenser av sitt beroende, som både påverkar en själv, ens anhöriga och ens sociala liv, så har man fastnat i ett problematiskt beroende, och då måste man snabbt få all typ av hjälp och stöd som kan behövas för att kunna bryta den onda cirkeln.

Läkemedel bör i många fall vara ett komplement till andra behandlingsinsatser. Vi har reagerat på att läkemedel skrivs ut till patienter och att man sällan erbjuder annan sjukvård eller en kombinerad åtgärd i samma veva. För många kan medicin vara den enda lösningen, men det gäller långt ifrån alla, även om man har samma problematik.

Det är oroväckande hur kraftigt begränsat det är med samtalsterapi och andra behandlingar samt väntetider och återkoppling. Köerna är ofta långa till behandling och då blir ofta ett recept en snabb och enkel lösning. Det här leder till att många läkare är mycket frikostiga och skriver ut vissa typer av mediciner lättvindigt. Samtidigt finns det en grupp människor som inte får medicin vid behov överhuvudtaget, på grund av ett problematiskt bruk i ens förflutna. Vård och stöd måste vara individanpassade med en ordentlig planering och uppföljning, så att ingen står ensam eller står utan. Får man inte den hjälp man så desperat behöver, så kan det leda till desperata och ibland livsfarliga lösningar på egen hand.

Det här vill RFHL

• Att problematiskt läkemedelsberoende införs i folkhälsomålen
• Att tillgången till samtalsbehandling ska öka – och att regionala skillnader ska minska
• Att läkemedel ska ingå i behandlingsutbudet – men att andra alternativ erbjuds i samma skala
• Att kunskapen om biverkningar ska öka bland vårdpersonalen och att biverkningsproblematiken skall tas på allvar
• Att Sverige ska bli bättre på att samla in information om biverkningar från patienter
• Att det ska ställas krav på den psykiatriska vården att den tar hänsyn till patienters önskemål vid val av behandling och tar till sig patienters uppfattningar om vad kvalitet är, för varje enskild individ.

Samarbetspartners

Följ oss