För ett samhälle utan social diskriminering

Organisation

RFHL är uppbyggt enligt enkla demokratiska principer. En förbundsstyrelse, som utses av kongress vart tredje år, leder förbundsarbetet. Förbundets förbundskansli arbetar med RFHL:s övergripande arbete och stöttar lokalföreningarna. Lokala föreningar, med egna styrelser, driver det lokala arbetet. En del orter har QvinnoQulor som arbetar särskilt för och tillsammans med utsatta kvinnor.

Styrelsen

Styrelsen

Förbundsstyrelse
Följande ledamöter valdes på kongressen 2015:
Förbundsordförande: Inger Forsgren
Vice förbundsordförande: Antonny Illes
Styrelseledamöter (ordinarie): Erja Lukkarila, Birgitta Angelin, Mikael Zeander och Britt-Inger Lundqvist.
Styrelseledamöter (suppleanter): Björn Blid, Susanne Hellgren och Marika Hård af Segerstad.

Förbundskansli

Lagerlöfsgatan 8, Stockhom

Kanslichef: Antonny Illes
Pressansvarig: Inger Forsgren
Medlemsansvarig: Dan Orellana
Kansliassistent: Rune Johansson
Projektansvarig: Mikael Zeander
Chefredaktör, Oberoende: Britt-Inger Lundqvist

Kontaktuppgifter till förbundskansli och våra lokalföreningar.

Samarbetspartners

Följ oss