Organisation

RFHL är uppbyggt enligt enkla demokratiska principer. En förbundsstyrelse, som utses av årsmöte vartannat år, leder förbundsarbetet under mandatperioden. Förbundskansliet arbetar med RFHL:s övergripande arbete och stöttar lokalföreningarna. Lokala föreningar, med egna styrelser, driver det lokala arbetet. En del orter har QvinnoQulor som arbetar särskilt för och tillsammans med utsatta kvinnor.

Förbundsstyrelse

Följande ledamöter valdes på kongressen 2018:

Förbundsordförande: Inger Forsgren
Vice förbundsordförande: Erja Lukkarila
Styrelseledamöter: Mikael Zeander, Sheila Dale, Rune Johansson, Antonny Illes, Susanne Hellgren och Kicki Ferdinandsson.

Föreningsrevisor
Lennart Halvardsson

Valberedning
Ann-Christin Eriksson (sammankallande), Rolf Karlsson, Karin Ström

Förbundskansli

Instrumentvägen 45, Hägersten

Kanslichef: Antonny Illes
Informationsansvarig: Erja Lukkarila
Medlemsansvarig: Mikael Eriksson
Kansliadministratör: Anders Ryd
Kommunikatör: Jenny Pira
Beroenderådgivning: Rune Johansson
Kansliassistent: Dan Orellana
Projekt: Mikael Zeander

Kontaktuppgifter till förbundskansli och våra lokalföreningar.

Samarbetspartners

Följ oss