RFHL Uppsala

Adress Bangårdsgatan 13, 1 tr, 753 20 Uppsala
Telefon 018-12 44 22
Epost oberoende.info@gmail.com

RFHL-föreningen Uppsala län erbjuder stöd för människor med beroende och/eller biverkningsproblem av läkemedel, särskilt psykofarmaka och värktabletter.

Patienter har rätt att få kunskap om sina läkemedel och att skaffa sig kunskaper på egen hand. Det är en demokratifråga. Det är en viktig drivkraft för oss

Föreningens kunskap bygger på de rådsökandes erfarenheter. Stödarbetet grundas på respekt, tillit och tilltro till de hjälpsökande egen förmåga.

Med stöd kan de flesta finna sin egen väg ur stora svårigheter. Vi kan förmedla hopp och erbjuder kamratstöd även till den som vill vara anonym.

Föreningen har en lång erfarenhet av att arbeta med att påverka vården för att förebygga problem och göra vården mera mänsklig. Vi samverkar på en rad områden med att genomdriva brukarinflytande. Parter är Två nätverk av brukarföreningar. på psykiatri- respektive beroendeområdet, Regionuppsala, psykiatrin med flera.

Vi har länge arbetat med rättighetsfrågor särskilt i psykiatrisk vård.

Vi har för närvarande ingen anställd i stödverksamheten, men har ideella och arvoderade krafter och en person inriktad på rättighetsfrågor, som för närvarande är sjukskriven. Kontoret är därför nu sällan bemannat men kan nås via telefonsvarare, post och e-post

Samarbetspartners

Följ oss