För ett samhälle utan social diskriminering

RFHL Malmö/Skåne

Specialområde: Rfhl Malmö bedriver i samarbete med QvinnoQulan Malmö telefonrådgivning under kansliets öppna tider dagligen mellan kl. 09.00-15.00 som berör alla kategorier av missbruk och psykisk ohälsa, med nära kontakter för hänvisning för hjälp av våra samarbetspartners på samtliga områden
Adress Almbacksgatan 18, 211 54 Malmö
Telefon 040-611 9135
Epost rfhl.malmo@rfhl.se

Rfhl Malmö bedriver sin medlemsförening som består av ca 200 medlemmar som en aktiv förening med en mötesplats för trivsel och samvaro som håller öppet fem dagar i veckan samt vissa helger.

Dagligen serveras det frukost för våra besökare, och som är ett led för en bra start på dagen för många som uppskattar erbjudandet. Rfhl Malmö har även lunchservering en dag i veckan på onsdagar, där även aktiva medlemmar ställer upp och deltar med förberedelser och tillagning.

Rfhl Malmö har ett snitt på ca tjugo besökare dagligen, och där även förstagångsbesökare tillkommer kontinuerligt.

Rfhl Malmö har även som mål att aktivera medlemmar att delta på medlemsmöten som en del av att utveckla Rfhl som en aktiv förening gentemot sina medlemmar.

Rfhl Malmökontoret har två anställda personal.

QvinnoQulan bedriver även sin dagliga verksamhet i lokalen med eget kontor, där samverkan med Rfhl Malmö är en stor del av vår gemensamma verksamhet.

QvinnoQulan Malmö har en anställd personal med öppet tider dagligen med bl.a. rådgivningsverksamhet och träffas varje torsdagskväll i Rfhl lokalen, där även nya medlemmar välkomnas till QvinnoQulan.

Hänvisning till Rfhl Malmö Facebook sida gällande pågående aktiviteter och arrangemang, som uppdateras kontinuerlig med intresseanmälan för kommande event etc.

Rfhl Malmö har ett nätverk med Brukarföreningar i Malmö, övriga samarbetspartners är Malmö Stad, MmD (Malmö mot diskriminering) MIP (Malmö Ideella föreningars paraplyorganisation) ABF, Creativa Gemenskapen, Öppen Vårds Huset Gustav (Malmö Stad) Qvinno Qulan Malmö, Skådebanan för kulturell verksamhet, samt ett brett samarbete och nätverk med enskilda personer i professionen och ideell samverkan.

Rfhl Malmö har sedan 2013 bedrivits och deltagit i ett projekt och som pågår ”Ökat Brukarinflytande” som ett led i social hållbarhet. Projektet är i samarbete med Malmö Stad, Brukarföreningar i Malmö, Creativa Gemenskapen (ABF) Projektet har dels bedrivits med cirkelgrupper, samt tillsatta arbetsgrupper av tjänstemän Malmö Stad, Brukarspecialister, politiker och Brukare.

Projektet pågår och har som mål att driva frågor som är viktiga ur Brukarinflytandeperspektiv för att få till stånd en förändring, först och främst på lokal nivå, men med huvudmål att även spridas på nationellt nivå.

Rfhl bedriver ett kollektiv för boende med två anställda boendestödjare. Kollektivet består av sex platser, och där Malmö Stad med sina Stadsområde står som beställare. Planer på utveckla detta finns, och planer på anskaffa ett antal utslusslägenheter som våra beställare ser väldigt positivt på.

Ordförande i Rfhl Malmö, Mats Nilsson telefon 073-408 04 01
mats.nilsson@rfhl.se

Vice Ordförande: Bengt Palm telefon 073-896 01 87
bengt.palm@abf.se

Sekreterare: Maria Nordahl telefon 070-334 44 16
maria.nordahl@malmo.se

Ord. Ledamot med IT ansvar: Jörgen Olsson telefon 076-401 55 37
jorgenolsson192@gmail.com

Ord ledamot: Birgitta Angelin telefon 070-414 99 91
gith1955@hotmail.com

Suppleanter: Anette Ryberg och Dennis Andersson

Ytterligare kontaktuppgifter
Rfhl kansli telefon 040-611 91 35 rfhl.malmo@rfhl.se

Rose-Marie Billberg kanslist med lokalansvar telefon 072- 535 39 30
rosarules@hotmail.com

Lise-Lott Jönsson kansliassistent med inriktning spridning verksamheten utåt
telefon 073- 083 83 03 rfhl.malmo@rfhl.se

Kontaktuppgifter boendekollektivet Comboe
Corina Lindberg Föreståndare för Comboe, telefon 070-656 99 99
corina.lindberg@hotmail.com
Mattias Mariehem boendestödjare för Comboe, telefon 070-656 99 99
66marle66@gmail.com

Kontakt QvinnoQulan Malmö
Maryana Nedrud telefon 070-017 79 47
tinkedinken@hotmail.com

Samarbetspartners

Följ oss