För ett samhälle utan social diskriminering

RFHL Gotland & QvinnoQulan

Specialområde: Psykisk ohälsa
Adress Jungmansgatan 123 A, 621 52 Visby
Telefon
Epost kontakt@qvinnoqulangotland.se
Öppettider ons 10-14, tors 10-15

Startades i maj 2014.

Driver Qvinnoqulan Gotland sedan 27 november 2014.Verksamheten vilar på två ben, öppen mötesplats samt attitydförändrande arbete genom föreläsningar på temat ”Levande berättelser” där kända såväl som okända personer berättar om just sina erfarenheter och livsresor.

Vi kan hjälpa till med en rad olika saker, tex i kontakten med olika myndigheter, kamratstödjande samtal mm.

Öppettider: Onsdagar 10-14, torsdagar 10-15

Den psykiska ohälsan på Gotland är hög bland kvinnor och detta vill vi vara med att förebygga genom att arbeta för en attitydförändring.

I nuläget har vi inga anställda, Qvinnoqulan drivs helt av ideella krafter. Vi söker olika projektstöd för att kunna anställa 2 personer som arbetar heltid på Qvinnoqulan.

Samverkar med ABF. Ingår i nätverket NSPH Gotland.

Samverkar med Region Gotland kring suicidpreventivt arbete och kunskap om psykisk ohälsa.

Ordförande – Marika Hård af Segerstad
marika@qvinnoqulangotland.se

Vice ordförande och kassör – Lisa Esapa
lisa@qvinnoqulangotland.se

Sekreterare – Oscar Eriksson
Ledamöter – Rosalie Hevius och Lisa Thunberg
Suppleant – Bengt Sprowede

Samarbetspartners

Följ oss