QvinnoQulan Hallsberg

Telefon 070-227 50 33
Epost qvinnoqulan.hallsberg@hotmail.com

QvinnoQulan riktar sig till Qvinnor som har eller haft ett beroende, eller på annat sätt har berörts av missbruk.

QvinnoQulan ska kunna ge råd och stöd till våldsutsatta Qvinnor att gå vidare i livet.

QvinnoQulan ska kunna ge Qvinnor stöd, råd och sällskap i mötet med olika myndigheter.

QvinnoQulan startar självhjälpsgrupper regelbundet.

Samarbetspartners

Följ oss