Musketörerna i Sollentuna

Adress Sankt Eriks väg 2, 191 35 Sollentuna
Telefon 070-2632216
Epost info@musketorernasollentuna.se
Öppettider mån 1630-2030, tis 17-21, ons 15-20, fre 15-19

Musketörerna i Sollentuna är en ideell förening som bildades 2009. Vi som driver och jobbar i Musketörerna har själva varit i utanförskap med missbruk och hemlöshet.

Vår verksamhet

Syftet med föreningen Musketörerna i Sollentuna är att stödja människor som är i eller har varit i någon form av beroendeproblematik, bryta utanförskapet och skapa förhållanden och livsomständigheter som präglas av gemenskap, deltagande och ansvarstagande, samt att genom olika projekt, arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen och öka den sociala integrationen i samhället.

GUIDNING:

Vår målgrupp hör till de som står allra längst bort från de sociala insatser som normalt kan erbjudas från samhällets sida. Många har mycket svårt att knyta an till myndighetspersoner, att kunna lita på myndigheter därför att de tycker sig inte ha fått den hjälp de tidigare desperat har sökt.

Vi som arbetar inom föreningen har själva en gång varit i deras situation, vi har tagit oss ur vår tidigare svåra situation och utanförskapet. Många av oss som arbetar och frivilliga volontärer har själva fått hjälp av Musketörerna i Sollentuna. Vi som guidar/utbildar har alla nu en ordnad social situation.

BASBEHOV:

I vår föreningslokal på S:t Eriks väg 2 i Sollentuna kan våra besökare få ett lagat mål mat, duscha och byta eller tvätta sina kläder. Där fångar vi upp och erbjuder vår hjälp till både före detta och aktiva personer med beroendeproblematik, psykiskt eller annat utanförskap.

GEMENSKAP:

Vid varje öppetillfälle umgås vi över ett lagat mål mat som till självkostnadspris.

Trädgården sköts av våra medlemmar och det är en stor och trevlig samlingsplats sommartid.

På tomten har vi en liten röd stuga och där har vi ”kreativ verkstad” med hantverk och pyssel.

FÖRELÄSNINGAR:

Som en del av föreningens verksamhet ingår föreläsningar på skolor och andra verksamheter. Där berättar vi i förebyggande syfte om våra erfarenheter om missbruk, hemlöshet och vägen tillbaka.

Du är välkommen att delta i gemenskapen eller bli medlem 100:- /år sätts in på PG: 545241-4 ange namn adress och mejladress eller gåva, valfritt belopp

Ditt stöd betyder MYCKET för arbetet inom föreningen, men MEST för de personer som är i utanförskap

Vi som jobbar här:

Titti Rejby:
Tel: 070-048 79 73

Niklas Ristarp:
Tel: 076-945 70 14

Connie don Marco:
Tel: 070 – 780 75 69

Vita villan är vår mötesplats.

Samarbetspartners

Följ oss