Harm Reduction Sverige

Specialområde: Harm Reduction Sverige är ett nätverk som arbetar för en humanare narkotikapolitik med mänskliga rättigheter som värdegrund.
Adress Instrumentvägen 45, 126 53 Hägersten
Telefon 08-54556060
Epost info@harmreduction.nu

Harm Reduction Sverige är ett nätverk som arbetar för en humanare narkotikapolitik med mänskliga rättigheter som värdegrund.

Vi brinner för frågor som rör narkotikapolitik, psykisk hälsa och skadereducering för personer som använder droger, av självklara anledningar.

Vi som driver föreningen har egen erfarenhet av dessa områden:
Problematiskt bruk av droger
Överdoser
Hepatit C & Hiv
Psykisk ohälsa
Neuropsykiatriska diagnoser
Kriminalitet
Institutioner
Substitutionsbehandling

Vi har också erfarenhet av att arbeta med dessa frågor i olika ideella organisationer i Sverige.
Vi använder oss främst av p2p-metoden för att sprida kunskap om blodsmitta och hepatit C till människor som injicerar sina droger.
Detta genom ett aktivt arbete i ett mycket framgångsrikt och viktigt hepatit C-projekt i samarbete med en annan förening riktat mot både brukare och proffesion.

Vi vill nå ut till alla, oavsett om du använder droger, arbetar med personer som använder droger eller om du bara är intresserad av narkotikapolitiska frågor eller vad som händer i Sverige och runt om i världen kring dessa områden.

Samarbetspartners

Följ oss