För ett samhälle utan social diskriminering

Narkotika

I Sverige bygger narkotikapolitiken på att Sverige ska vara ett narkotikafritt samhälle. Det anser alla riksdagens partier. I verkligheten är det långt till det målet som snarare får betraktas som en utopi. Av Folkhälsomyndighetens senaste folkhälsoenkät framgår att över 900 000 individer i Sverige någon gång i livet har använt narkotika (siffran gäller den vanligaste substansen, cannabis). Enligt en studie vid Karolinska Institutet/STAD (PDF) hade 2014 så många som 55 000 individer en problematisk narkotikaanvändning (det som en del kallar missbruk eller beroende).

Den problematiska narkotikaanvändningen är alltså hög i Sverige, högre än i flera jämförbara EU-länder enligt EU:s ”narkotikabyrå” EMCDDA. Även narkotikadödligheten är hög i Sverige. 2014 dog 765 personer i Sverige en narkotikarelaterad död enligt Socialstyrelsen.

Antalet sjuka narkomaner är högt i Sverige. Ändå tycks många tro att om man bara tycker tillräckligt illa om något och förbjuder det så försvinner problemet. Att så inte är fallet struntar man i. Det finns de som trots ovanstående siffror tycker att Sverige har en lyckad narkotikapolitik. Men när siffrorna ser ut som de gör har man inte en lyckad narkotikapolitik. Det vi har är en strävan efter en utopi om ett narkotikafritt samhälle i stället för en narkotikapolitik som tar itu med problemen och strävar efter att minska dem. Det vill RFHL ändra på!

I Sverige har vi idag en restriktiv och repressiv narkotikapolitik. En beståndsdel i narkotikapolitiken är att användningen i sig är kriminaliserad. Att det är olagligt att vara beroende av narkotika gör dock inte att problemen försvinner, snarare tvärtom. Vi förespråkar i stället en skademinskande narkotikapolitik. Men det innebär inte att RFHL är för att legalisera narkotika.

Skademinskande narkotikapolitik

En skademinskande politik innebär att man erkänner att narkotika finns och används av ett antal medborgare i samhället. I fokus ligger att minska både samhällets och enskilda individers skador av narkotikan.

I stället för att kriminalisera de individer som använder narkotika är målet att de vid behov ska söka hjälp av samhället – inte försöka hålla sig undan polisen. Individer som har problem med narkotikaanvändning behöver vård och stöd och inte straff.

Några viktiga verktyg i den skademinskande politiken är bl. a sprutbyten för att minska smittspridning, en utbredd användning av mediciner som metadon och buprenorfin för att minska opiat-/opioidanvändningen och därmed risken för dödliga överdoser samt utdelning av Naloxon. Läs mer om RFHL:s åsikter här.

Samarbetspartners

Följ oss